فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه محیط زیست

ردیف ۲۱ تا ۲۲ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
موج سبز 1609-0934 بهار و تابستان 1398 دکتر شهرام دادگر
هوزان 2476-3764 2018 دکتر ادریس حسین زاده
|
  • pISSN: 2476-3764
    دوماهنامه تخصصی محیط زیست
    صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر ادریس حسین زاده
    آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال