فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه روانشناسی و هنر تابستان 1400 دکتر هومن نامور
فصلنامه زیباشناخت 1735-4579 بهار 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دو فصلنامه سفالینه بهار و تابستان 1394 مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره
فصلنامه سگال 1774-1735 تابستان 1387 فرزاد وثوقی
دو ماهنامه سوره اندیشه مهر و آبان 1394 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نشریه سکه های شرقی پاییز و زمستان 1395 امیرحسین معینی
مجله سینما و ادبیات 1735-2924 فروردین 1399 همایون خسروی دهکردی
فصلنامه شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
ماهنامه شهر و منظر بهار و تابستان 1398 ژاله رضوانی
ماهنامه صحنه اسفند 86-فروردین 87 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ماهنامه صنایع دستی دی 1383 سازمان صنایع دستی ایران
نشریه صنعت چوب ایران 1398 مهندس عباس صدقی
ماهنامه صنعت سینما 1684-4556 فروردین 1395 شهرام جعفری نژاد
فصلنامه طراح 2008-9538 Winter 2018 سروش بخت مینو
نشریه طره (فرش دستباف ایران) 2161-2345 زمستان 1395 دکتر حمید کارگر
نشریه علم لیان تابستان 1400 دکتر فرزانه فخاری
فصلنامه عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
ماهنامه عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلویی
فصلنامه عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
مجله عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
|
 • ماهنامه صنایع دستی ایران
  صاحب امتیاز: سازمان صنایع دستی ایران
  مدیر مسئول: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
  سردبیر: سلمان طاهرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (دی 1383)
 • فصلنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس صدقی
  سردبیر: مهندس محمد عباسیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (1398)
 • pISSN: 2008-9538
  فصلنامه تخصصی معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سروش بخت مینو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (Winter 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال