فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گزیده ای از تازه های پزشکی (بیماریهای داخلی و کودکان) 1024-865X آبان 1397 فرهنگستان علوم پزشکی
نخبگان پزشکی آبان 1391 دکتر نیما شریفیان
ندای جراحی حکمت تیر 1385
نظام پزشکی تیر 1393 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
هدیه مهر مرداد و شهریور 1398 دکتر مرضیه مهرافزا
کاوشگر 2008-8175 مرداد 1398 دکتر مریم کارگرراضی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر رضا لاری پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 161 (تیر 1393)
 • pISSN: 4793-0028
  دوهفته نامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
  مدیر مسئول: امیرعباس فتاح زاده
  سردبیر: دکتر رضا کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 689-690 (فروردین 1398)
 • pISSN: 2008-8175
  ماهنامه صنعت اپتیک
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مریم کارگرراضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (مرداد 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال