فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۲۱ تا ۲۹ از ۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه صرع و سلامتی 1735-9627 بهار 1400 انجمن صرع ایران
ماهنامه طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
دو ماهنامه گزیده ای از تازه های پزشکی (بیماریهای داخلی و کودکان) 1024-865X مرداد 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
دو ماهنامه گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی) 1024-865x خرداد 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه نخبگان پزشکی آبان 1391 دکتر نیما شریفیان
ماهنامه نظام پزشکی تیر 1393 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
دوهفته نامه نوین پزشکی 4793-0028 فروردین 1398 موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
نشریه هدیه مهر شهریور و مهر 1399 دکتر مرضیه مهرافزا
ماهنامه کاوشگر 2008-8175 اردیبهشت 1400 دکتر مریم کارگرراضی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال