فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه دامپزشکی نوین پاییز 1397 مهندس مهدی مسعودی
ماهنامه دامپزشکی و بهداشت شهریور 1400 موسسه دنیای هنر پردیس
ماهنامه دامداران ایران تیر 1400 اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران
ماهنامه دانش غذا و کشاورزی 1735-4293 بهمن 1398 مهندس اردوان نجفی
مجله دانش فرآوری خوراک تابستان 1400 شرکت خوراک پرداز هزاره نوین
فصلنامه دنیای آبزیان 1735-0840 بهار و تابستان 1397 دکتر شهرام دادگر
ماهنامه دنیای حیوانات شهریور و مهر 1397 دکتر مائده ابراهیمی
ماهنامه دنیای کشاورزی شهریور 1400 مهندس مهدی مسعودی
دو ماهنامه دنیای کشت و صنعت شهریور و مهر 1400 مهندس مهدی مسعودی
ماهنامه روش های نوین آبیاری شهریور 1400 کاملیا میراسکندری
فصلنامه زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
ماهنامه زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
ماهنامه زیتون 1024-2260 آبان 1392 وزارت جهاد کشاورزی
ماهنامه سبز جامگان مرداد 1391 مهندس بهنام علیزاده سهرابی
دو ماهنامه سبز زیست دی 1398 مهندس سید محمدرضا میرسهیل
ماهنامه سرزمین سبز خرداد و تیر 1399 شاپور شاپوری تهرانی
ماهنامه سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
نشریه سیمای دام، طیور و آبزیان فروردین و اردیبهشت 1399 مهندس هادی خوشبخت مهربانی
ماهنامه شکرشکن مهر 1386 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
ماهنامه شکوفه دی 1399 رضا فرشاد
|
 • pISSN: 1024-2260
  ماهنامه علمی, تخصصی, کشاورزی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  سردبیر: دکتر سید جواد حسینی کوهی خیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 232 (آبان 1392)
 • pISSN: 1024-3372
  ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
  صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
 • ماهنامه خبری, تخصصی
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  مدیر مسئول: مهدی خلفی
  سردبیر: شکور آرین خواه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (مهر 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال