فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی و باغداری

ردیف ۲۱ تا ۲۸ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صدای کشاورز شهریور 1395 خانه کشاورز
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 آبان و آذر 1398 نشرآوران اقتصاد سبز
قارچ زمستان 1396 و بهار 1397 دکتر ساعد هرسینی
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
مهندسی کشاورزی مهر 1397 موسسه دنیای هنر پردیس
نهاده خرداد 1385 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
کشاورز آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
کشاورزی و توسعه پایدار آذر 1398 دکتر فرشاد قوشچی
|
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه دنیای هنر پردیس
  مدیر مسئول: ناهید شاکری
  سردبیر: فریده ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (مهر 1397)
 • ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا مرشدی
  سردبیر: محمدحسن مشکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (خرداد 1385)
 • ماهنامه کشاورزی, دام, طیور, منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه انتشارات گل افرا
  مدیر مسئول: دکتر فریدون گل افرا
  سردبیر: دکتر افسانه مظفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 479 (آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال