فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی و باغداری

ردیف ۲۱ تا ۳۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه صدای کشاورز شهریور 1395 خانه کشاورز
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 فروردین و اردیبهشت 1400 نشرآوران اقتصاد سبز
مجله فناوری در کشاورزی پاییز 1399 دکتر محمدباقر لک
فصلنامه قارچ زمستان 1396 و بهار 1397 دکتر ساعد هرسینی
مجله کشاورزی دانشگاه تهران 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
ماهنامه مهندسی کشاورزی اردیبهشت 1400 موسسه دنیای هنر پردیس
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 پاییز 1399 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
ماهنامه نهاده خرداد 1385 وزارت جهاد کشاورزی
ماهنامه کشاورز آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
مجله کشاورزی و توسعه پایدار اسفند 1399 دکتر فرشاد قوشچی
|
  • ماهنامه کشاورزی, دام, طیور, منابع طبیعی
    صاحب امتیاز: موسسه انتشارات گل افرا
    مدیر مسئول: دکتر فریدون گل افرا
    سردبیر: دکتر افسانه مظفری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 479 (آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال