فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دام و طیور و آبزیان

ردیف ۲۱ تا ۳۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صنعت طیور اصفهان زمستان 1394 مهندس بهروز خالقی پور
صنعت طیور قم پاییز 1396 شرکت تعاونی کشاورزی و مرغداران گوشتی قم
صنعت مرغداری 3518-1024 آبان و آذر 1393 مرادعلی زهری
صنعت نوین مرغداری فروردین و اردیبهشت 1398 شرکت تعاونی مرغداران مرکز
علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 صادق کریم زاده
علوم و صنایع مرغداری بهار 1386 محمدرضا عابدینی
غذا،دام،کشاورزی (غدک) 2008-6393 آبان 1397 مهندس ولی حاجی پور
مروج بهار و تابستان 1395 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
کرک خرداد 1395 مهندس بهروز خالقی پور
یاکریم پاییز 1388 دکتر امیر خیرخواه
|
 • فصلنامه کشاورزی
  صاحب امتیاز: شرکت تعاونی کشاورزی و مرغداران گوشتی قم
  مدیر مسئول و سردبیر: سیدابراهیم اعلایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1396)
 • فصلنامه ویژه مروجان, مددکاران و کشاورزان پیشرو
  صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم خاوازی
  سردبیر: مهندس مسعود پیروشعبانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 154-155 (بهار و تابستان 1395)
 • فصلنامه تخصصی پرورش بلدرچین در ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس بهروز خالقی پور
  سردبیر: مهندس فهیمه چاوشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (خرداد 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دکتر امیر خیرخواه
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر پردیس روزبه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال