فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف ۲۱ تا ۲۸ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
ماهنامه فا خرداد 1385 محمدعلی جلالی
ماهنامه فناوری دانش مرداد 1390 توسعه نرم افزاری ققنوس
ماهنامه مهندسی ارتباطات فروردین 1397 شرکت پیشگامان رسانه کویر
ماهنامه هنر و رایانه 2088-1735 تیر و مرداد 1387 محمدرضا بامدادیان
ماهنامه وب 1735-1820 اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
ماهنامه کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
ماهنامه کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
|
 • pISSN: 1735-1820
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سعادت
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 199 (اردیبهشت 1397)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال