فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات ادبیات و زبان ها

ردیف ۲۱ تا ۲۷ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نقد کتاب معرفت دین 2423-6381 بهار 1398 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب هنر 2423-4354 زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب کلام فلسفه عرفان 2423-5024 پاییز و زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب کودک و نوجوان 2423-3617 تابستان 1398 موسسه خانه کتاب
نگاه نو 2322-5947 پاییز 1398 دکتر علی میرزایی
هنگام آذر 1396 محمد عسلی
کاروان مهر شهریور 1398 فرزانه قوجلو
|
 • pISSN: 2423-6381
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه خانه کتاب
  مدیر مسئول: نیکنام حسینی پور
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-5947
  فصلنامه اجتماعی, فرهنگی, هنری, ادبی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علی میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال