فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات روابط عمومی، ارتباطات، رسانه

ردیف ۲۱ تا ۳۷ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نقد کتاب ادبیات 2423-6659 زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب ادبیات و هنر 2423-6659 تابستان 1398 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات 2423-5296 زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب ایران و اسلام پاییز و زمستان 1393 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب تاریخ 2423-5237 تابستان 1397 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب حکمت بهار 1398 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب علوم اجتماعی 2423-5180 پاییز و زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب علوم انسانی بهار 1398 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب علوم محض و کاربردی 2423-530x بهار و تابستان 1394 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب فقه و حقوق 2423-5172 بهار و تابستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب قرآن و حدیث زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب میراث 2423-5229 بهار و تابستان 1395 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب هنر 2423-4354 زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب کلام فلسفه عرفان 2423-5024 پاییز و زمستان 1396 موسسه خانه کتاب
نقد کتاب کودک و نوجوان 2423-3617 پاییز و زمستان 1397 موسسه خانه کتاب
کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب مهر بهار 1395 انتشارات سوره مهر
|
  • فصلنامه مدیریت نشر کتاب
    صاحب امتیاز: انتشارات سوره مهر
    مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
    سردبیر: حیدر ایمنی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19-20 (بهار 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال