به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۴۸۱ تا ۵۰۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799 اسفند 1401 دانشگاه علوم پزشکی قم
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765 بهار 1403 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048 بهار 1403 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260 اردیبهشت 1403 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 2008-7837 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی زابل
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652x بهمن و اسفند 1402 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نشریه دانشور پزشکی 1028-3188 بهمن و اسفند 1402 دانشگاه شاهد
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 پاییز 1402 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده پرستاری ارتش زمستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1027-7595 هفته سوم فروردین 1403 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 آبان 1402 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013 بهمن و اسفند 1402 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده پزشکی زابل 2645-880X پاییز 1402 دانشگاه علوم پزشکی زابل
مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان 1735-255x زمستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1560-9286 بهار 1403 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2476-2768 تابستان 1401 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 2345-4989 پاییز 1396 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641x بهار 1402 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دندانپزشکی کودکان ایران 1735-8434 بهار و تابستان 1401 دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال