فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۵۰۱ تا ۵۱۱ از ۵۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال دوم 1397 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
مطالعات ناتوانی 2322-2840 1397 سیدمحمد موسوی خطاط
مهندسی بهداشت حرفه ای 336X-2383 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 مرداد و شهریور 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نفس 2322-4517 بهار 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
نوید نو 2645-5919 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کومش 1608-7046 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
یافته 1563-0773 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
|
 • pISSN: 2322-2840
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سیدمحمد موسوی خطاط
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کریم لو
  سردبیر: دکتر محمد کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 14 (1397)
 • pISSN: 2322-4517
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد ورهرام
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال