فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۵۲۱ تا ۵۴۰ از ۵۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدیریت پرستاری 4785-2645 زمستان 1398 سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
نشریه مدیریت سلامت 2008-1227 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریه مراقبت اورژانس پاییز 1396 انجمن علمی پرستاری ایران
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 2008-2800 بهار 1400 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مراقبت سرطان زمستان 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
نشریه مراقبتهای بالینی 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی پاییز 1399 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 2251-7065 زمستان1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
نشریه مطالعات آموزشی نما 2322-5963 نیمسال اول 1399 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت 2676-5608 زمستان 1399 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مجله مطالعات علوم پزشکی 1027-3727 اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مجله مطالعات ناتوانی 2322-2840 1399 سید محمد موسوی خطاط
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 336X-2383 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
نشریه مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 پاییز 1399 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
فصلنامه نوید نو 2645-5919 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فصلنامه کومش 1608-7046 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فصلنامه یافته 1563-0773 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
|
 • pISSN: 2008-1227 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (زمستان 1399)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  سردبیر: شهرزاد غیاثوندیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (زمستان 1398)
 • فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - پرستاری به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر امیر جلالی
  سردبیر: دکتر کیقباد قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (1394)
 • pISSN: 2322-2840
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سید محمد موسوی خطاط
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کریم لو
  سردبیر: دکتر محمد کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (1399)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال