فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۵۴۱ تا ۵۴۷ از ۵۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مهندسی بهداشت محیط 2383-3211 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 مرداد و شهریور 1400 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه نوید نو 2645-5919 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فصلنامه کومش 1608-7046 مهر و آبان 1400 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فصلنامه یافته 1563-0773 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
|
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال