به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آمایش سیاسی فضا 2645-5145 تابستان 1402 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 تابستان 1402 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مجله آموزش پرستاری مهر و آبان 1402 انجمن علمی پرستاری ایران
نشریه آموزش پزشکی 2322-4940 بهار و تابستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی بابل
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 2008-9260 بهار و تابستان 1394 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مجله آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1402 دانشگاه فرهنگیان
فصلنامه آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1402 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
ماهنامه آموزش دندانپزشکی دی 1384 دکتر بهزاد حسینی
دو فصلنامه آموزش زبان و ادبیات 2008-5516 شش ماه اول و دوم 1397 دکتر بهرام طوسی
مجله آموزش عالی ایران زمستان 1401 انجمن آموزش عالی ایران
نشریه آموزش علوم دریایی 2538-3655 بهار 1402 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 Summer 2023 دانشگاه پیام نور
فصلنامه آموزش مدیریت دولتی زمستان 1401 مرکز آموزش مدیریت دولتی
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 تابستان 1402 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری بهار و تابستان 1402 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
نشریه آموزش و ارزشیابی 2345-6299 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه آموزش و پرورش متعالی 2783-4255 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 تابستان 1402 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
|
 • pISSN: 2008-613X eISSN: 2676-7848
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان 1402)
 • pISSN: 2345-6299 eISSN: 2476-5627
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر کوشافر
  سردبیر: دکتر سید داوود حسینی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال