فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۵۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704 تابستان 1398 انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
آینده پژوهی دفاعی 2588-428X تابستان 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
آینه پژوهش 1023-7992 آذر و دی 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
آینه معرفت 2251-8010 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
آیین حکمت پاییز 1398 دانشگاه باقرالعلوم
|
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمود میرزمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1023-7992
  دوماهنامه نقد کتاب, کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 5 (پیاپی 179، آذر و دی 1398)
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال