فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۵۵ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آموزه های فقه عبادی بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فقه مدنی 2251-936X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های قرآن و عترت 2676-752X بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های نوین کلامی 2676-4466 بهار و تابستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704 زمستان 1399 انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
نشریه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 2717-3674 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه آینده پژوهی دفاعی 2588-428X بهار 1400 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 خرداد و تیر 1400 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
مجله آینه میراث 1561-9400 پاییز و زمستان 1399 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه آیین حکمت بهار 1400 دانشگاه باقرالعلوم
|
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار 1400)
 • فصلنامه علمی مصوب حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال