فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۴۱ تا ۴۹ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزه های قرآنی 2251-9378 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704 پاییز 1397 انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
آینده پژوهی ایران 2423-6365 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی
آینده پژوهی دفاعی 2588-428X زمستان 1397 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی مدیریت 1605-2749 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
آینه معرفت 2251-8010 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
آینه میراث 1561-9400 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
آیین حکمت بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
|
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر محمود میرزمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1605-2749
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله جاسبی
  سردبیر: دکتر ناصر میرسپاسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2251-8010
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حسن سعیدی
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیخ
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: دکتر یارعلی کردفیروزجایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال