فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ماهنامه ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
ماهنامه ارتباطات پویا اسفند 1397 باشگاه فرهنگی، ورزشی آرمان پیشگامان کویر یزد
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی اردیبهشت 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
ماهنامه ارژنگ آبان 1387 احمد طالبی نژاد
مجله ارگونومی 1735-1960 زمستان1398 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
نشریه ارمغان دانش 1728-6506 خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
فصلنامه اساس 2008-7721 بهار 1398 انجمن مهندسین عمران ایران
ماهنامه استاندارد 1647-1013 بهمن 1389 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
فصلنامه استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
دوفصلنامه استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
دو فصلنامه اسفار پاییز و زمستان 1396 قدرت الله قربانی
دو فصلنامه اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
ماهنامه اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1396 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه اسلام و سلامت 2383-2177 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
|
 • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
  مدیر مسئول: بهروز اسلامی
  سردبیر: شهرام اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
 • pISSN: 1735-1960
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا چوبینه
  سردبیر: دکتر مجید معتمدزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (زمستان1398)
 • pISSN: 1647-1013
  ماهنامه اقتصادی, علمی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  مدیر مسئول: مهندس نظام الدین برزگری
  سردبیر: مهندس حسین آزارشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (بهمن 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال