فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ادیان و عرفان 2228-5563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
ارتباطات پویا اسفند 1397 باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر یزد
ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ارژنگ آبان 1387 احمد طالبی نژاد
ارگونومی 1735-1960 تابستان 1398 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
ارمغان دانش 1728-6506 مهر وآبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد
اساس 2008-7721 بهار 1398 انجمن مهندسین عمران ایران
استاندارد 1647-1013 بهمن 1389 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
استراتژی راهبردی جنگل بهار 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
اسفار پاییز و زمستان 1396 قدرت الله قربانی
اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1396 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
اسلام و سلامت 2383-2177 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
اسلام و علوم اجتماعی 2322-2506 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|
 • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
  مدیر مسئول: بهروز اسلامی
  سردبیر: شهرام اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر یزد
  مدیر مسئول: مرتضی یغمایی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (اسفند 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد طالبی نژاد
  سردبیر: مجید اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (آبان 1387)
 • pISSN: 1735-1960
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا چوبینه
  سردبیر: دکتر مجید معتمدزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-7721
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین عمران ایران
  مدیر مسئول: دکتر بهروز بهنام
  سردبیر: دکتر علیرضا رهایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 53 (بهار 1398)
 • pISSN: 1647-1013
  ماهنامه اقتصادی, علمی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  مدیر مسئول: مهندس نظام الدین برزگری
  سردبیر: مهندس حسین آزارشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (بهمن 1389)
 • pISSN: 2322-2506 eISSN: 2588-4700
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محمود رجبی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر حسین بستان نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال