فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2383-1901 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مجله ارگونومی 1735-1960 زمستان1398 انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
نشریه ارمغان دانش 1728-6506 مرداد و شهریور 1400 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ماهنامه استاندارد 1647-1013 بهمن 1389 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل زمستان 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
فصلنامه استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
نشریه استقلال 1025-2851 زمستان 1387 دانشگاه صنعتی اصفهان
دو فصلنامه اسفار پاییز و زمستان 1396 دکتر قدرت الله قربانی
دو فصلنامه اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
ماهنامه اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نشریه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی بهار و تابستان 1399 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 پاییز و زمستان 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه اسلام و سلامت 2383-2177 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی بابل
دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی 2322-2506 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه اسلام و مدیریت 2345-6698 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 2345-5586 تابستان 1400 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه اسناد بهارستان 2345-2358 بهار و تابستان 1397 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
|
 • pISSN: 1735-1960
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا چوبینه
  سردبیر: دکتر مجید معتمدزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (زمستان1398)
 • pISSN: 1647-1013
  ماهنامه اقتصادی, علمی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  مدیر مسئول: مهندس نظام الدین برزگری
  سردبیر: مهندس حسین آزارشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (بهمن 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال