فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
فصلنامه بررسی های نوین تاریخی بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
ماهنامه برزگر خرداد 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه برق 1477-1561 سال 1382 وزارت نیرو
فصلنامه برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
ماهنامه برق و روشنایی خرداد 1399 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
فصلنامه برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
دو ماهنامه برگ هنر زمستان 1398 اقبال معتضدی
هفته نامه برنامه 1735-0247 یکشنبه بیستم تیر 1389 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 بهار1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 بهار 1398 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X زمستان 1398 دانشگاه مازندران
|
 • pISSN: 1477-1561
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: وزارت نیرو
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد طباطبایی
  سردبیر: دکتر علی محمد رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (سال 1382)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی فرجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال