فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 1019-682X بهمن و اسفند 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مجله بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 بهار 1400 دانشگاه تهران
دو فصلنامه بررسی های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی) بهار و تابستان 1392 سازمان تعزیرات حکومتی
نشریه بررسی های نوین تاریخی 0069-8002 بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
ماهنامه برزگر خرداد 1400 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه برق 1477-1561 سال 1382 وزارت نیرو
فصلنامه برق شریف 5574-1608 پاییز 1382 دانشگاه صنعتی شریف
ماهنامه برق و روشنایی اردیبهشت 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
فصلنامه برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
دو ماهنامه برگ هنر زمستان 1399 اقبال معتضدی
هفته نامه برنامه 1735-0247 یکشنبه بیستم تیر 1389 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 تابستان 1400 دانشگاه اصفهان
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 پاییز 1399 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
|
 • pISSN: 1477-1561
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: وزارت نیرو
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد طباطبایی
  سردبیر: دکتر علی محمد رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (سال 1382)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر محمد نهاوندیان
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا جلالی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 150 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال