فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ت)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه تغذیه و سلامتی 1398 موسسه تغذیه و سلامت مهیار
فصلنامه تفکر متعالی بهار و تابستان 1389 کامبیز روحی
نشریه تفکر معماری 5656-1735 خرداد 1399 موسسه مطالعات پارسیان
فصلنامه تهویه صنعتی بهمن 1390 دبیرخانه همایش تهویه صنعتی و بهداشتی ایران
ماهنامه تهویه مطبوع 1726-9431 خرداد 1399 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه تهویه و تاسیسات 2345-6345 دی 1398 شرکت تهویه تاسیسات امروز
ماهنامه تهویه و تبرید 1735-5648 خرداد 1399 مهندس محمدحسین دهقان
فصلنامه توان یاب زمستان 1398 مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
فصلنامه توسعه تاسیسات و تجهیزات 1735-0158 پاییز 1398 انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
نشریه توسعه سبز پاییز و زمستان 1398 مریم رشیدخانی
ماهنامه توسعه صادرات تیر 1394 بانک توسعه صادرات ایران
ماهنامه توسعه صنایع بهشهر مرداد 1387 شرکت توسعه صنایع بهشهر
ماهنامه توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
ماهنامه توسعه معادن بهمن و اسفند 1398 مهندس علیرضا خدایی
دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار 2251-9793 فروردین و اردیبهشت 1397 پرویز درگی
فصلنامه توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سید جواد قرشی ابهری
مجله توسعه و سرمایه پاییز و زمستان 1389 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ماهنامه تولدی دوباره در میانسالی مرداد 1392 دکتر نوریه ثابت
ماهنامه تولید مصرف 735-2606 اردیبهشت 1390 سارا پارسایی
ماهنامه تکفا شهریور و مهر 1392 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
|
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (خرداد 1399)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 206 (خرداد 1399)
 • فصلنامه پزشکی, پیراپزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
  مدیر مسئول: دکتر قاسم صالح خو
  سردبیر: دکتر مریم رسولیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر سید حامد عسگری
  سردبیر: محسن جعفری ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال