فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ح)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله حقوق زنان 3674-1561 آبان و آذر 1394 اشرف گرامی زادگان
نشریه حقوق قراردادها و فناوری های نوین پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حقوق ملل فروردین 1400 جواد وندنوروز
ماهنامه حقوق و اقتصاد خرداد 1394 شرکت کیان ابتکار آسیا
فصلنامه حقوق و فقه زمستان 1399 جواد وندنوروز
فصلنامه حقوق و مصلحت بهار 1390 کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
نشریه حقوق و مطالعات نوین زمستان 1399 سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مجله حقوق کودک تابستان 1399 دکتر محمود عباسی
مجله حقوقی بین المللی 2251-614X پاییز و زمستان 1399 مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری
مجله حقوقی دادگستری 1735-4358 بهار 1400 قوه قضاییه
هفته نامه حمل و نقل موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
فصلنامه حمل و نقل محور توسعه بهار 1393 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
ماهنامه حمل و نقل و توسعه مهر 1399 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
نشریه حوزه 1735-3173 تابستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نشریه حکمت اسرا 2383-2916 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه حکمت اسلامی 2423-5105 زمستان 1399 مجمع عالی حکمت اسلامی
نشریه حکمت سینوی 2538-5275 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
نشریه حکمت صدرایی 2322-1992 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه حکمت معاصر 2383-0689 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 1735-4358
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: قوه قضاییه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علیرضا امینی
  سردبیر: دکتر محمدحسن صادقی مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (بهار 1400)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: موسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی ترابر یار نوید (تین)
  مدیر مسئول: مسعود ذهبیون
  سردبیر: سلیمان محمدی
 • ماهنامه علمی, فنی, آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید ابوالفضل بهره دار
  سردبیر: مهندس اردشیر احمدزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (مهر 1399)
 • pISSN: 2538-5275 eISSN: 2538-5267
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سادات شهیدی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز و زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال