فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۴۱ تا ۴۴ از ۴۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حکمرانی متعالی پاییز 1399 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه حکمرانی و توسعه تابستان 1400 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
فصلنامه حکومت اسلامی 1561-008X بهار 1400 مجلس خبرگان رهبری
فصلنامه حیات 1735-2215 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال