فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ر)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه رایانه خبر اسفند 1394 مهندس حمیدرضا حق پرست
مجله رخسار زبان 2676-4199 زمستان 1399 مرتضی پرویزی
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
ماهنامه رزم آور 1735-014x آبان 1398 محمدرضا باقری خشکرودی
فصلنامه رسائل زمستان 1395 مرکز آموزش های تخصصی فقه
نشریه رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه رساله الثقلین پاییز 1394 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
فصلنامه رسانه 1022-7180 زمستان 1399 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصلنامه رسانه دانشگاه زمستان 1385 دانشگاه کاشان
انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 زمستان 1399 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
نشریه رسانه و فرهنگ 2383-062X پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه رستنیها 1608-4306 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
دو فصلنامه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
ماهنامه رشد آموزش ابتدایی اسفند 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد آموزش پیش دبستانی زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد آموزش تاریخ زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد آموزش تربیت بدنی زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد آموزش جغرافیا زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (زمستان 1399)
 • گاهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
  سردبیر: دکتر محمود دهقان
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال