فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رفتار حرکتی 2538-273X زمستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله ره آورد سلامت 1234-1234 تابستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریه ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
نشریه ره توشه تابستان 1400 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
ره نامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی تابستان 1391
نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
نشریه رهبری آموزشی کاربردی زمستان 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله رهپویه هنر 1029-2888 تابستان 1400 دانشگاه سوره
فصلنامه رهیافت 1027-2690 بهار 1400 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 بهار 1400 دکتر عبدالمطلب عبدالله
نشریه رهیافت پیشگیری 2120-2717 زمستان 1397 قوه قضاییه
نشریه رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 بهار 1399 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 بهار 1400 دکتر زهرا اسدی
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی 2717-0837 تابستان 1400 مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
نشریه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز شهریور 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 فروردین و اردیبهشت 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روابط خارجی 2008-5419 زمستان 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
|
 • pISSN: 2538-273X eISSN: 2538-5593
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم ورزشی
  مدیر مسئول: دکتر علی شریف نژاد
  سردبیر: دکتر مهدی نمازی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (زمستان 1399)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی - معارف دینی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سعید روستا آزاد
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر علی اکبر مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر سید سروش قاضی نوری
  سردبیر: دکتر غلامعلی منتظر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (بهار 1400)
 • pISSN: 2588-7475 eISSN: 2645-4742
  فصلنامه جامعه شناسی
  صاحب امتیاز: آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا محمدجانی
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا دستغیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-5419
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال