فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
نشریه ره توشه زمستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
ره نامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی تابستان 1391
نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
نشریه رهبری آموزشی کاربردی پاییز 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله رهپویه هنر 1029-2888 زمستان 1399 دانشگاه سوره
فصلنامه رهیافت 1027-2690 زمستان 1399 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 پاییز 1399 دکتر عبدالمطلب عبدالله
نشریه رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 زمستان 1398 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 تابستان 1399 دکتر زهرا اسدی
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی 2717-0837 زمستان 1399 دکتر متینه مقدم
ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز شهریور 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 آذر و دی 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روابط خارجی 2008-5419 بهار 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه روابط خاک و گیاه 2008-9935 زمستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه روان پرستاری 2345-2501 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی - معارف دینی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سعید روستا آزاد
  سردبیر: علی اکبر مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1029-2888 eISSN: 2676-5675
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه سوره
  مدیر مسئول: دکتر محمد روشن
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر وحید احمدی
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2588-7475 eISSN: 2645-4742
  فصلنامه جامعه شناسی
  صاحب امتیاز: آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا محمدجانی
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا دستغیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-5419
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-9935 eISSN: 2008-9082
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی حاج عباسی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مصدقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال