فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ف)

ردیف ۴۱ تا ۴۹ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فناوری و توسعه صنعت بسته بندی 2228-5571 تیر 1397 موسسه فرهنگی بین المللی آیدا
فنی و مهندسی دانشگاه مازندران 0751-1735 پاییز 1384 دانشگاه مازندران
فولاد دی 1398 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
فکه بهمن 1398 موسسه فرهنگی هنری جنات فکه
فیزیک 0254-9611 بهار و تابستان 1388 مرکز نشر دانشگاهی
فیلم 1019-6382 بهمن 1398 مسعود مهرابی
فیلم نگار مرداد 1398 سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی
فیلم کوتاه بهمن 1388 امیر لطفیان
فیلمخانه 2383-4110 بهار و تابستان 1396 سیدعلیرضا رسولی نژاد
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
  مدیر مسئول: علیرضا امیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 257 (دی 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, سیاسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری جنات فکه
  مدیر مسئول: علی حسین پور
  سردبیر: زهرا عابدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1019-6382
  ماهنامه فرهنگی - هنری (تخصصی سینما)
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود مهرابی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 567 (بهمن 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, سینما, تئاتر, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی
  مدیر مسئول و سردبیر: نصرت الله تابش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 200 (مرداد 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال