فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات افکار عمومی 2322-3642 زمستان 1394 موسسه خبری و اطلاع رسانی افق
مطالعات جوان و رسانه بهار 1396 صدا و سیما
مطالعات عملیات روانی 2008-3181 بهار و تابستان 1397 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مطبوعات ایران زمستان 1395 و بهار 1396 موسسه دانشنامه مطبوعات ایران
معارف 1015-2822 اردیبهشت 1393 مرکز نشر دانشگاهی
معارف شهریور و مهر 1397 دانشگاه معارف اسلامی
معارف اسلامی 1023-800X بهار 1390 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
معمار 1684-7490 آذر و دی 1397 موسسه معمار نشر
معماری ایران بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1393 محمدرضا جودت
معماری داخلی 1682-6787 1392 عباس اعتمادزاده
معماری محوطه 1391 عباس اعتمادزاده
معماری و ساختمان 228-6381 پاییز 1398 احمد زهادی
معماری و شهرسازی بهار و تابستان 1391 رضایی راد
معماری و فرهنگ 1682-7953 بهار 1397 دفتر پژوهش های فرهنگی
معیشت بهمن 1397 دکتر بهروز خدارحمی
مقام موسیقایی 1390 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
منابع انسانی اسفند 1391 موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
مناطق ویژه اقتصادی خرداد و تیر 1397 سازمان عمران کرمان
منبر خرداد و تیر 1391 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مه شکن 2538-4570 بهمن و اسفند 1396 ابراهیم یزدانی
|
 • ماهنامه آموزشی, اطلاع رسانی, کاربردی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: میرمجید سیدقریشی
  سردبیر: سیدمجتبی مجاهدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (شهریور و مهر 1397)
 • pISSN: 1023-800X
  فصلنامه عقیدتی, آموزشی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: احمد زادهوش
  سردبیر: محمدباقر شریعتی سبزواری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (بهار 1390)
 • pISSN: 1682-6787
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: عباس اعتمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (1392)
 • pISSN: 1682-7953
  فصلنامه معماری و شهرسازی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: حسین شهرابی
  سردبیر: دکتر فرهاد احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1397)
 • ماهنامه مالی و اقتصادی خانواده
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهروز خدارحمی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهمن 1397)
 • ماهنامه تخصصی موسیقی
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  سردبیر: دکتر رضا مهدوی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 4 (1390)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
  مدیر مسئول: سیدمسعود همایونفر
  سردبیر: دکتر بهروز دری نوگورانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (اسفند 1391)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: احمد زادهوش
  سردبیر: محمدحسین فکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (خرداد و تیر 1391)
 • pISSN: 2538-4570
  دوماهنامه خودرو, لوازم و قطعات یدکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ابراهیم یزدانی
  سردبیر: آرش یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (بهمن و اسفند 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال