فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
مطالعات اجتماعی و رسانه بهار 1394 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت بهار و تابستان 1390 دانشگاه اصفهان
مطالعات افکار عمومی 2322-3642 زمستان 1394 موسسه خبری و اطلاع رسانی افق
مطالعات تاریخی - نظامی زمستان 1388 و بهار 1389 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مطالعات جوان و رسانه بهار 1396 صدا و سیما
مطالعات حقوق شهروندی زمستان 1397 جواد وندنوروز
مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
مطالعات شهریار پژوهی پاییز 1396 جواد وندنوروز
مطالعات عملیات روانی 2008-3181 پاییز و زمستان 1396 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مطبوعات ایران زمستان 1395 و بهار 1396 موسسه دانشنامه مطبوعات ایران
معارف 1015-2822 اردیبهشت 1393 مرکز نشر دانشگاهی
معارف شهریور و مهر 1397 دانشگاه معارف اسلامی
معارف اسلامی 1023-800X بهار 1390 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
معمار 1684-7490 آذر و دی 1397 موسسه معمار نشر
معماری ایران بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1393 محمدرضا جودت
معماری داخلی 1682-6787 1392 عباس اعتمادزاده
معماری محوطه 1391 عباس اعتمادزاده
معماری و ساختمان 228-6381 زمستان 1397 احمد زهادی
معماری و شهرسازی بهار و تابستان 1391 رضایی راد
|
 • ماهنامه آموزشی, اطلاع رسانی, کاربردی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: میرمجید سیدقریشی
  سردبیر: سیدمجتبی مجاهدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (شهریور و مهر 1397)
 • pISSN: 1023-800X
  فصلنامه عقیدتی, آموزشی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: احمد زادهوش
  سردبیر: محمدباقر شریعتی سبزواری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (بهار 1390)
 • pISSN: 1682-6787
  فصلنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: عباس اعتمادزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال