فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نسیم بیداری مهر 1398 دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
نسیم خرد 2476-4302 بهار و تابستان 1397 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نسیم قدس مرداد و شهریور 1392 موسسه فرهنگی حامیان آزادی قدس شریف
نسیم هراز دی 1389 شرکت مهندسی، تبلیغاتی و فرهنگی نسیم هراز
نسیم وحی مرداد 1396 دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
نشاء علم 8003-539x خرداد 1398 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
نشان پاییز و زمستان 1398 ساعد مشکی
نشر دانش شهریور 1390 مرکز نشر دانشگاهی
نشر ریاضی 1015-2857 تیر 1390 مرکز نشر دانشگاهی
نشرفن مهر و آبان 1389 دانشگاه تهران
نشریه خبری دانشگاه الزهرا (س) دی 1382 تا مهر 1383
نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 2476-714X پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نصوص معاصره تابستان 1397
نظارت و بازرسی 2383-4463 تابستان 1398 بازرسی کل ناجا
نظام آبادگران تابستان 1384 سازمان نظام مهندسی
نظام پزشکی تیر 1393 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نظام دامپزشکی بهمن و اسفند 1393 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
نظام رایانه بهار و تابستان 1390 سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی
نظام مهندسی معدن 2228-6756 زمستان 1397 سازمان نظام مهندسی معدن
|
 • ماهنامه حامیان آزادی قدس شریف
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی حامیان آزادی قدس شریف
  مدیر مسئول: محمدتقی تقی پور
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30-31 (مرداد و شهریور 1392)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, ورزشی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی، تبلیغاتی و فرهنگی نسیم هراز
  مدیر مسئول: جلال همتی
  سردبیر: یاسر رفیق دوست
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (دی 1389)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمد اسعدی
  سردبیر: داوود قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 97 (مرداد 1396)
 • pISSN: 8003-539x
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
  مدیر مسئول: عباسعلی زالی
  سردبیر: پروفسور علی اکبر موسوی موحدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (خرداد 1398)
 • فصلنامه طراحی گرافیک, ارتباطات بصری, دیزاین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساعد مشکی
  سردبیر: مجید عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز و زمستان 1398)
 • دوماهنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود محمدطاهری
  سردبیر: مهندس آیدین ختلان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (مهر و آبان 1389)
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سیدمحمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (تابستان 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر رضا لاری پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 161 (تیر 1393)
 • ماهنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی
  مدیر مسئول: رضا محمودزاده هشترودی
  سردبیر: جلال شمع سوزان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (بهار و تابستان 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال