فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۴۱ تا ۵۳ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بیرجند
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نشریه نگرش های نوین بازرگانی پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه نگره 1735-4560 بهار 1400 دانشگاه شاهد
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نهال و بذر 2008-6954 بهار 1400 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 تابستان 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی پاییز و زمستان 1399 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
فصلنامه نوید نو 2645-5919 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نشریه نیوار 1735-0565 بهار و تابستان 1400 سازمان هواشناسی کشور
|
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2645-5919 eISSN: 2645-5927
  فصلنامه پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله بهرامی
  سردبیر: دکتر زهرا هادی زاده طلاساز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال