به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ه)

ردیف ۴۱ تا ۵۳ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه هنگام آذر 1396 محمد عسلی
دو ماهنامه هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
نشریه هواشناسی و علوم جو 2645-7261 تابستان 1401 انجمن علمی هواشناسی ایران
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1402 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
نشریه هوزان 2476-3764 2020 دکتر ادریس حسین زاده
نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
دو ماهنامه هوش مصنوعی و ابزاردقیق 1735-3939 تیر 1396 موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 بهار 1403 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1401 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجله هیدرولیک 2345-4237 Winter 2024 انجمن هیدرولیک ایران
نشریه هیستوبیولوژی دامپزشکی 4452-2322 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
|
 • pISSN: 1735-3939
  دوماهنامه اندازه گیری, کنترل, اتوماسیون و ابزار دقیق به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا
  مدیر مسئول: حسین مجدفر
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اخلاق پسند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (تیر 1396)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1402)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: جواد احدیان
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (Winter 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال