فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف پ)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۴۰۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی 2008-7284 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مجله پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 2423-5202 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نشریه پژوهش در پزشکی 5311-1735 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه پژوهش در تاریخ 2322-1224 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش در تربیت معلم 2645-7725 پاییز 1400 دانشگاه فرهنگیان
دو فصلنامه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه پژوهش در توانبخشی ورزشی 2383-1464 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 تابستان 1400 مهرداد فتحی
مجله پژوهش در دین و سلامت 2383-4323 پاییز 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی
دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2252-0708 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهش در علوم توانبخشی 1735-7519 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2252-0716 بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 1735-2983 1397 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2251-6972 تابستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 2588-2775 تابستان 1400 فرزانگان دانش
|
 • pISSN: 1735-2983
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
  مدیر مسئول: دکتر علی شریعتمداری
  سردبیر: دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 60 (1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال