فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف C)

ردیف ۴۱ تا ۵۴ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Computing and Security 2322-4460 Winter and Spring 2018 دانشگاه اصفهان
Contemporary Literary and Cultural Studies 2645-3533 Summer - Autumn 2018 دانشگاه کردستان
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Autumn-Winter 2017 دانشگاه پیام نور
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Spring 2019 دکتر محمد بیات
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Oct 2019 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Critical Care Nursing 2008-3084 July 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Crop Breeding Journal 2008-868x 2018 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
Crop Protection 2251-9041 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Current Medical Mycology 2423-3439 Sept 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Current Ophthalmology 2452-2325 Dec 2019 انجمن چشم پزشکی ایران
Current Research in Medical Sciences 2538-6212 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل
|
 • pISSN: 2322-4460 eISSN: 2383-0417
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر بهروز ترک لادنی
  سردبیر: دکتر احمدرضا نقش نیلچی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter and Spring 2018)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-868x eISSN: 2423-4605
  سالنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: دکتر گودرز نجفیان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جلال کمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2423-3439 eISSN: 2423-3420
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی هدایتی
  سردبیر: دکتر طاهره شکوهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Sept 2019)
 • pISSN: 2452-2325
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن چشم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن هاشمی
  سردبیر: دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 4 (Dec 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال