فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف C)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery 2322-2476 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Community Health Research 2322-5688 Jan-Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Journal of Comparative Education 2588-7270 Summer 2020 انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
Journal of Composites and Compounds 2676-5837 Apr 2021 دکتر فریبرز شریفیان جزی
Journal of Comprehensive Pediatrics 2251-8150 May 2020 انجمن پزشکان کودکان ایران
Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering 2228-7922 Summer Autumn 2020 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computational Applied Mechanics 2423-6713 Dec 2019 دانشگاه تهران
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Winter 2020 دانشگاه تبریز
Computational Methods in Civil Engineering 2228-5687 2013 دانشگاه گیلان
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Computer and Knowledge Engineering 5238-5453 2017 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal on Computer Science and Engineering 1735-9031 Winter 2019 انجمن کامپیوتر ایران
Journal of Computing and Security 2322-4460 Summer-Autumn 2020 دانشگاه اصفهان
Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 2676-7368 زمستان 1399 دانشگاه تهران
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Controlled Release Journal 2013 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Crescent Journal of Medical and Biological Sciences 2148-9696 Apr 2020 شرکت بین المللی پارت طب ارس
Journal of Critical Care Nursing 2008-3084 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Critical Comments in Biomedicine 2717-0403 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
|
 • pISSN: 2588-7270 eISSN: 4989-2676?
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران
  مدیر مسئول: دکتر عباس معدن دار
  سردبیر: دکتر گلنار مهران
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2020)
 • pISSN: 2251-8150 eISSN: 2251-8177
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن پزشکان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر منصور بهرامی
  سردبیر: دکتر محمدرضا بلورساز
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (May 2020)
 • فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
  سردبیر: دکتر مهرداد حمیدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2013)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال