فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف I)

ردیف ۴۱ تا ۵۱ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Educational Sociology 3460-2645 Oct 2021 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
Iranian Journal of English for Academic Purposes 2476-3187 Spring 2021 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding 2251-9610 Apr 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Summer 2021 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Radiology 1735-1065 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of iron and steel society of Iran 1735-4145 Summer-Autumn 2020 انجمن آهن و فولاد ایران
Journal of Islamic Dental Association of IRAN 1024-6428 Winter-Spring 2021 جامعه اسلامی دندانپزشکان
Journal of Islamic Political Studies 2676-2943 Winter Spring 2020 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Islamic Political Thoughts 2588-7459 Spring 2021 دانشگاه امام صادق
Islamic Studies on Human Rights and Democracy 2645-4998 Autumn and Winter 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Issues in Language Teaching Journal 2322-3715 Winter - Spring 2021 دانشگاه علامه طباطبایی
|
 • pISSN: 3460-2645
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
  مدیر مسئول: دکتر بیژن زارع
  سردبیر: دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Oct 2021)
 • pISSN: 2476-3187 eISSN: 2476-318?
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مدیر مسئول: دکتر هوشنگ خوش سیما
  سردبیر: دکتر اسماعیل زارع بهتاش
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2251-9610 eISSN: 2676-346X
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  مدیر مسئول: دکتر جعفر احمدی
  سردبیر: دکتر رحیم حداد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Apr 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال