فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف M)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Men's health journal 2645-3614 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Summer 2017
Iranian Journal of Microbiology 2008-3289 Apr 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Middle East Journal of Cancer 2008-6709 Jan 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Middle East Journal of Digestive Diseases 2008-5249 Jan 2021 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies 2423-4451 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Journal of Midwifery & Reproductive health 2345-4792 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
International Journal of Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Winter-Spring 2020 دانشگاه تهران
Journal of Mining and Environement 2251-8592 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Modern Care Journal 2423-7876 Oct 2020 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Modern Rehabilitation 2008-2576 April 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Spring 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Mar 2020 دانشگاه شیراز
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2019 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of Motor Control and Learning 2676-3451 2019 دکتر مهدی شهبازی
Multidisciplinary Cancer Investigation 2476-4922 Apr 2021 جهاد دانشگاهی
Multidisciplinary Cardiovascular Annals 2538-5550 Jul 2019 انجمن جراحان قلب ایران
|
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید جلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 0 (Jan 2021)
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 4 (Fall 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال