فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف M)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Medical Sciences 0253-0716 Sep-Oct 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Medical Signals and Sensors 2228-7477 Jul-Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Medicinal Herbs 2008-8884 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Winter-Spring 2021 انجمن گیاهان دارویی ایران
Men's health journal 2645-3614 Winter 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Message of Thaqalayn 2045-1040 Autumn 2017
Iranian Journal of Microbiology 2008-3289 Oct 2021 انجمن میکروب شناسی ایران
Middle East Journal of Cancer 2008-6709 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Middle East Journal of Digestive Diseases 2008-5249 Jul 2021 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies 2423-4451 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Journal of Midwifery & Reproductive health 2345-4792 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
International Journal of Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Journal of Mining and Environement 2251-8592 Summer 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
Modern Care Journal 2423-7876 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Modern Medical Laboratory Journal 2371-770X Winter-Spring 2021 دکتر مسعود وثوق
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Modern Rehabilitation 2008-2576 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Autumn 2021 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید جلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2021)
 • eISSN: 2423-7876
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین محمودی راد
  سردبیر: دکتر مسعود ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 71، Jul 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال