به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف P)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
World Journal of Plastic Surgery 2228-7914 Jan 2024 دکتر علی منافی
Podoces 1735-6725 2021
International Journal of Political Science 2228-6217 Mar-Apr 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Iranian Political Studies 2676-5527 Summer 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
Pollution 2383-451X Spring 2024 دانشگاه تهران
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Spring 2024 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Poultry Science Journal 2345-6604 Winter-Spring 2024 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Poultry Sciences and Avian Diseases 2981-1368 Autumn 2023 بیمارستان پرندگان سانا
Iranian Journal of Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Journal of Practical and Pedagogical Issues in English Education 2980-9533 Mar 2024 موسسه آموزش عالی آراد
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology 2423-5822 Spring 2024 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2588-4441 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Journal of Preventive Counselling 2783-1825 Winter 2024 دانشگاه محقق اردبیلی
International Journal of Preventive Medicine 2008-7802 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Summer-Autumn 2017 دانشگاه تهران
Progress in Chemical and Biochemical Research 2676-7090 May 2024 دکتر سامی سجادی فر
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Autumn 2024 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Progress in Engineering Thermodynamics and Kinetics Journal Winter 2024 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of Psychiatry 1735-4587 Spring 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 1735-6725
  سالنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: ناصر مهردادی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر محمود شمس شرق
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال