به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف S)

ردیف ۴۱ تا ۵۸ از ۵۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Sports Business Journal 2783-543X Summer 2023 دانشگاه الزهرا
Asian Journal of Sports Medicine 2008-000X Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications 2676-7392 Winter and Spring 2022 دانشگاه یزد
Journal of Statistical Research of Iran 1735-1294 بهار و تابستان 1399 پژوهشکده آمار
Journal of Iranian Statistical Society 1726-4057 Summer 2020 انجمن آمار ایران
Stochastic Models in Probability and Statistics دانشگاه فردوسی مشهد
Strategic Studies on Energy Economics دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of Stress Analysis 2588-2597 Autumn-Winter 2021-22 دانشگاه بوعلی سینا
Strides in Development of Medical Education 2645-3525 Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Studies in Language Learning and Teaching دانشگاه یزد
International Journal of Supply and Operations Management 2383-1359 Summer 2023 دانشگاه خوارزمی
Journal of Surgery and Trauma 2345-4873 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Sustainable Earth Review Sep 2022 دانشگاه شهید بهشتی
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Aug 2019 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
Journal of System Management 2322-2301 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal of Systems Thinking in Practice 2821-1669 Jun 2023 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی بهروزی فر
  سردبیر: دکتر زین العابدین صادقی
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Autumn-Winter 2021-22)
 • pISSN: 2538-3876 eISSN: 2538-3876
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوانی
  سردبیر: دکتر مصطفی طالشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Aug 2019)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال