به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۳۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Food Biosciences and Technology 2228-7086 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Future Generation of Communication and Internet of Things 2783-2988 Apr 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
Fuzzy Optimzation and Modeling 2676-7007 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Geotechnical Geology 1735-8566 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Journal Of Industrial Engineering International 1735-5702 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Knowledge of Nursing Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
Journal of Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Sep 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Mar 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Sep 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Journal of Mathematical Extension 1735-8299 Aug 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
|
 • eISSN: 2676-7007
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
  مدیر مسئول: دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه
  سردبیر: دکتر علی ابراهیم نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2023)
 • فصلنامه پرستاری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر طاهره نصرآبادی
  سردبیر: دکتر طاهره اشک تراب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2023)
 • pISSN: 2008-8590 eISSN: 2645-3738
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال