فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۴۱ تا ۵۷ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Rheumatology Research 2476-5856 Spring 2019 انجمن روماتولوژی ایران
Sleep Sciences 2476-2938 Summer-Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sports Medicine 2008-000X Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Tehran University Heart Center 1735-8620 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Traditional and Integrative Medicine 2476-5104 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 بهار 1398 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهداشت و ایمنی کار 2251-807x تابستان 1398 انجمن علمی بهداشت کار ایران
بیمارستان 2008-1928 تابستان 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
پوست و زیبایی 7470-2008 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی تهران
پیاورد سلامت 1735-8132 خرداد و تیر 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
حیات 1735-2215 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 بهار 1398 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 تیر 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641x بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دیابت و متابولیسم ایران 2345-4008 بهمن و اسفند 1397 دانشگاه علوم پزشکی تهران
سلامت و محیط زیست 2008-2029 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
  • pISSN: 2476-2938 eISSN: 2476-2946
    فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
    آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer-Autumn 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال