فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۴۱ تا ۵۷ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Rheumatology Research 2476-5856 Summer 2019 انجمن روماتولوژی ایران
Journal of Sleep Sciences 2476-2938 Winter-spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asian Journal of Sports Medicine 2008-000X Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
The Journal of Tehran University Heart Center 1735-8620 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Traditional and Integrative Medicine 2476-5104 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 بهار 1399 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله بهداشت و ایمنی کار 2251-807x بهار 1399 انجمن علمی بهداشت کار ایران
مجله بیمارستان 2008-1928 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
فصلنامه پوست و زیبایی 7470-2008 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله پیاورد سلامت 1735-8132 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه حیات 1735-2215 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 زمستان 1398 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641x زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله دیابت و متابولیسم ایران 2345-4008 مهر و آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه سلامت و محیط زیست 2008-2029 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2008-1928
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اخوان
  سردبیر: دکتر محمد عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال