فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

ردیف ۴۱ تا ۴۸ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 1735-1138 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه مطالعات رسانه های نوین 2538-2209 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی 2322-3189 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 2251-8037 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 تابستان 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال