فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان آذر و دی 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران بهار 1398 انجمن ریاضی ایران
خواندنی 1735-0433 آذر و دی 1398 ویدا صارمی نوری
داروگ مهر 1397 شرکت انتشارات فنی ایران
داستان شیراز پاییز 1398 مجید خادم
دانش یوگا بهمن 1398 سیدعبدالحمید موحدی نائینی
دانشمند 1011-3495 بهمن 1398 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
دنیای زنان 2568-1735 بهمن و اسفند 1398 دکتر اصغر نعمتی
دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 بهمن 1398
دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دوست خردسالان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوست نوجوانان فروردین 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
دوست کودکان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رامش روان بهمن 1398 محدثه قبادی
رزم آور 1735-014x شهریور 1398 محمدرضا باقری خشکرودی
روانشناسی شادکامی و موفقیت 1393 موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
 • pISSN: 1735-0433
  ماهنامه اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ویدا صارمی نوری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (آذر و دی 1398)
 • ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مهر 1397)
 • دوهفته نامه خبری, تحلیلی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دنیای تجارت و گردشگری آریان
  مدیر مسئول: ابراهیم افراشته فر
  سردبیر: دومان سهند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مرداد و شهریور 1391)
 • ماهنامه خردسالان
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 585 (اردیبهشت 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 636 (اردیبهشت 1397)
 • pISSN: 1735-014x
  ماهنامه فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا باقری خشکرودی
  سردبیر: مجید علی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 273 (شهریور 1398)
 • ماهنامه علمی, اجتماعی, فرهنگی, خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
  مدیر مسئول: دکتر میرعمادالدین فریور
  سردبیر: الهام سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال