به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه برگ فرهنگ بهار 1385 دانشگاه تهران
مجله به زراعی کشاورزی 8337-2008 بهار 1403 دانشگاه تهران
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش در تاریخ 2322-1224 بهار و تابستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های ایرانشناسی 2252-0643 زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 2008-360x زمستان 1402 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی 1026-6836 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری 2383-1456 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های علوم تاریخی 2251-9254 پاییز 1402 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های فقهی 2008-8388 بهار 1403 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های قرآن و حدیث 2008_9430 پاییز و زمستان 1402 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1402 دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی 2228-7906 بهار و تابستان 1402 دانشگاه تهران
پژوهشنامه علوم سیاسی 1735-790 بهار 1402 انجمن علوم سیاسی ایران
نشریه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای بهار و تابستان 1386 دانشگاه تهران
|

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال