فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تاریخ و سیره اهل بیت 2717-0195 بهار و تابستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخنامه اسلام بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله سخن تاریخ 2383-1944 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
نشریه مطالعات ایرانشناسی تابستان 1399 بنیاد ایرانشناسی
مجله مطالعات باستان شناسی 1026-2288 تابستان 1399 دانشگاه تهران
مجله مطالعات باستان شناسی پارسه 2645-5048 زمستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام 2228-6713 زمستان 1399 پژوهشکده تاریخ اسلام
فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی بهار 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی 2008-9945 بهار 1398 انجمن ایرانی تاریخ
فصلنامه مطالعات تاریخی 241X-1735 بهار 1399 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
فصلنامه مطالعات تاریخی - نظامی زمستان 1388 و بهار 1389 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مطالعات تاریخی جنگ 2588-7033 زمستان 1399 انجمن ایرانی تاریخ
|
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال