فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله سخن تاریخ 2383-1944 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
نشریه مطالعات ایرانشناسی بهار 1399 بنیاد ایرانشناسی
مجله مطالعات باستان شناسی 1026-2288 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله مطالعات باستان شناسی پارسه 2645-5048 تابستان 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام 2228-6713 تابستان 1399 پژوهشکده تاریخ اسلام
فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی بهار 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی 2008-9945 پاییز 1387 انجمن ایرانی تاریخ
فصلنامه مطالعات تاریخی 241X-1735 پاییز 1398 موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
فصلنامه مطالعات تاریخی - نظامی زمستان 1388 و بهار 1389 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مطالعات تاریخی جنگ 2588-7033 تابستان 1399 انجمن ایرانی تاریخ
دو فصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام 2383-2134 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا پاییز و زمستان 1396 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی تابستان 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
مجله کتیبه میراث شیعه پاییز و زمستان 1399 محمد باقری
|
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال