فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
مجله تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه تاریخ و سیره اهل بیت 2717-0195 بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه تاریخ و فرهنگ 2228-706X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخنامه اسلام 2717-1523 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی 2383-0484 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهرکرد
دو فصلنامه جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله سخن تاریخ 2383-1944 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه علوم انسانی بهار 1387 دانشگاه الزهرا
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن 1735-8019 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
نشریه مطالعات ایرانشناسی زمستان 1399 بنیاد ایرانشناسی
مجله مطالعات باستان شناسی 1026-2288 زمستان 1399 دانشگاه تهران
مجله مطالعات باستان شناسی پارسه 2645-5048 تابستان 1400 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نشریه مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی 2538-192X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام 2228-6713 بهار 1400 پژوهشکده تاریخ اسلام
فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی بهار 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی 2008-9945 بهار 1399 انجمن ایرانی تاریخ
|
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال