فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 تابستان 1398 دانشگاه دامغان
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی 2251-6573 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، فصلیه علمیه محکمه 2345-6361 تابستان 1400 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
مجله اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 پاییز 1400 دانشگاه تهران
دو فصلنامه بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه اصفهان
مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
مجله پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 2322-5394 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 بهار و تابستان 1400 انجمن ترویج ادب فارسی
نشریه پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه پژوهش های ادبی 1735-2932 پاییز 1399 انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران
فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 بهار 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش های دستوری و بلاغی ?2476-4175 بهار و تابستان 1400 دانشگاه قم
نشریه پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال