فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه دولت پژوهی 2476-2806 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه راهبرد 1028-3102 زمستان 1398 مرکز تحقیقات استراتژیک
فصلنامه راهبرد دفاعی 1735-1723 زمستان 1398 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (دانشگاه عالی دفاع ملی)
مجله راهبرد سیاسی 2588-4565 بهار 1399 دکتر سید محمدرضا موسوی
نشریه ره آورد سیاسی 1735-8973 بهار و تابستان 1396 دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 زمستان 1398 دکتر عبدالمطلب عبدالله
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روابط خارجی 2008-5419 زمستان 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه سازمان های بین المللی 2345-6701 زمستان 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه سپهر سیاست 2538-5674 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
فصلنامه سیاست 1735-9678 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاست جهانی 2383-0123 زمستان1398 دانشگاه گیلان
فصلنامه سیاست خارجی 2382-9680 پاییز 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
فصلنامه سیاست داخلی 2446/124 تابستان 1386 وزارت کشور
فصلنامه سیاست دفاعی 1025-5087 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه سیاست و روابط بین الملل 2538-564X بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
مجله سیاست کاربردی پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه سیاستگذاری عمومی 2538-5577 زمستان 1398 دانشگاه تهران
سیاستنامه مفید 2423-4656 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
فصلنامه علوم سیاسی 1735-0557 زمستان 1398 دانشگاه باقرالعلوم
|
 • pISSN: 2476-2806 eISSN: 2476-6828
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر شجاع احمدوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات استراتژیک
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (دانشگاه عالی دفاع ملی)
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد احدی سرکانی
  سردبیر: دکتر سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 68 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1025-5087 eISSN: 2654-4971
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا شعبانی اصل
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 108 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال