فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
روابط خارجی 2008-5419 تابستان 1397 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
سازمان های بین المللی 2345-6701 زمستان 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
سپهر سیاست 2538-5674 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سیاست 1735-9678 پاییز 1398 دانشگاه تهران
سیاست جهانی 2383-0123 تابستان 1398 دانشگاه گیلان
سیاست خارجی 2382-9680 تابستان 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
سیاست دفاعی 1025-5087 تابستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سیاستگذاری عمومی 2538-5577 تابستان 1398 دانشگاه تهران
سیاستنامه مفید 2423-4656 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
علوم سیاسی 1735-0557 بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
مجلس و راهبرد 2322-1860 تابستان 1398 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 زمستان 1397 دکتر محمدتقی آذرشب
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 تابستان 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
مطالعات انقلاب اسلامی 2008-5834 تابستان 1398 دانشگاه معارف اسلامی
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بهار و تابستان 1396 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات بیداری اسلامی 2322-5645 بهار و تابستان 1396 سازمان بسیج اساتید
مطالعات بین المللی 1735-2045 تابستان 1398 دکتر مهدی ذاکریان
|
 • pISSN: 2008-5419
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2382-9680
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: دکتر بهادر امینیان جزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 2 (پیاپی 130، تابستان 1398)
 • pISSN: 1025-5087 eISSN: 2654-4971
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا شعبانی اصل
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 103 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 98 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال