به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
نشریه دست آوردهای روانشناسی بالینی زمستان 1401 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله دستاورد های روانشناختی 2228-6144 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه بوعلی سینا
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی 2676-7295 زمستان 1402 دکتر حکیم سحاقی
نشریه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری 2980-9746 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
نشریه روان سنجی تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 زمستان 1402 دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه روان شناسی بالینی 2008-501X پاییز 1402 دانشگاه سمنان
نشریه روان شناسی سلامت و رفتار اجتماعی تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1402 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
نشریه روان شناسی فرهنگی زن 2008-8426 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه روان شناسی قرآن بنیان 2980-9517 پاییز و زمستان 1401 دکتر هادی بهرامی احسان
فصلنامه روان شناسی مدرسه 2252-0821 پاییز 1402 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه روان شناسی کار 2980-9738 تابستان 1402 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 بهار 1403 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 زمستان 1402 دکتر جواد اژه ای
نشریه روانشناسی اجتماعی 2345-5098 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه شاهد
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال