فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 بهار 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه روانشناسی خانواده 2423-4060 پاییز و زمستان 1399 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
فصلنامه روانشناسی سلامت 2322-1283 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روانشناسی شناختی 2345-5780 بهار 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه روانشناسی معاصر 2008-1243 پاییز و زمستان 1398 انجمن روانشناسی ایران
مجله روانشناسی نظامی 5162-2588 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه رویش روان شناسی 2383-353X شهریور 1400 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
فصلنامه سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی 2783-1787 پاییز 1400 دکتر مهدی رستمی
نشریه شناخت اجتماعی 2322-3782 بهار و تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
نشریه عصب روانشناسی 2476-5023 بهار 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه علوم روانشناختی 1735-7462 مهر 1400 دکتر محمود منصور
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1400 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کردستان
|
 • pISSN: 5162-2588 eISSN: 2645-517X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاوشی
  سردبیر: دکتر اسماعیل سعدی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال