فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 تابستان 1398 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
راهبردهای بازرگانی 1028-3188 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شاهد
ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 تابستان 1398 مهندس محمد شاه محمدی
سیاست نامه علم و فناوری 2476-7220 بهار 1398 دانشگاه صنعتی شریف
سیاست های راهبردی و کلان 2345-2544 تابستان 1398 کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
علوم مدیریت ایران 1680-7073 زمستان 1397 انجمن علوم مدیریت ایران
فرآیند مدیریت و توسعه 1735-0719 پاییز 1397 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
گردشگری شهری 2423-6926 تابستان 1398 دانشگاه تهران
گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و توسعه بهار 1398 دانشگاه علم و فرهنگ
مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2332-X200 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 زمستان 1397 انجمن تعالی کسب و کار
مدیریت اسلامی 2251-6980 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت بازاریابی 1735-949X زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت بحران 2345-3915 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدرضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 2345-2544 eISSN: ?2345-2552
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  مدیر مسئول: دکتر داوود دانش جعفری
  سردبیر: دکتر حسین علایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1680-7073
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری
  سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-0719
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر فرج الله رهنوردآهن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-949X eISSN: 2008-255X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی عبدالوند
  سردبیر: دکتر کامبیز حیدرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (زمستان 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال