به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Computational Mathematics and Computer Modeling with Applications 2783-4859 Autumn 2022 دانشگاه شهید بهشتی
Computational Methods for Differential Equations 2345-3982 Autumn 2023 دانشگاه تبریز
Computational Sciences and Engineering 2783-2503 Summer 2022 دانشگاه گیلان
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Summer-Autumn 2021 دانشگاه علامه طباطبائی
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Winter-Spring 2023 دانشگاه پیام نور
Current applied sciences 2821-0646 Winter 2021 دانشگاه زابل
International Journal of Data Envelopment Analysis 2345-458X Feb 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Data Science and Modeling 2676-5926 Dec 2022 دانشگاه علامه طباطبائی
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Apr 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2024 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
International Journal Of Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Journal of Epigenetics 2676-4350 Autumn 2022 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Eurasian Chemical Communications 2717-0535 Sep 2023 دکتر سامی سجادی فر
Journal of Finsler Geometry and its Applications 2783-0500 Jul 2023 دانشگاه محقق اردبیلی
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2717-3453 Spring 2023 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
Fuzzy Optimzation and Modeling 2676-7007 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 May-Jun 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Winter -Spring 2023 دانشگاه مازندران
|
 • pISSN: 2821-0646 eISSN: 2821-0654
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه زابل
  مدیر مسئول: دکتر عباس رهدار
  سردبیر: دکتر محمد الماسی کاشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2676-5926 eISSN: 2676-5934
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
  مدیر مسئول: دکتر محمد بامنی مقدم
  سردبیر: دکتر فرزاد اسکندری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Dec 2022)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 2 (Apr 2023)
 • eISSN: 2676-4350
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر در محمد کردی تمندانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (Autumn 2022)
 • eISSN: 2676-7007
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
  مدیر مسئول: دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه
  سردبیر: دکتر علی ابراهیم نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال