فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Jun 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Information and Communication Technology Research 2251-6107 Spring 2018 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Oct-Dec 2018 جهاد دانشگاهی
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2251-8533 Spring 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
International Journal of Information Security 2008-2045 Jul 2019 انجمن رمز ایران
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Summer 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Winter and Spring 2019 دانشگاه شیراز
iron and steel society of Iran 1735-4145 2018 انجمن آهن و فولاد ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Mar 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Mar 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Maritime Technology 2345-6000 Winter 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Materials science and Engineering 1735-0808 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 March 2019 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Winter-Spring 2019 دانشگاه سمنان
Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Summer-Autumn 2019 دانشگاه تهران
|
  • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
    دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (Winter 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال