فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Winter 2022 انجمن انرژی ایران
International Journal of Engineering 1025-2495 Oct 2021 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 Winter-Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Gas Processing Journal 2322-3251 Spring 2021 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Feb 2020 انجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2021 دانشگاه سمنان
Journal of Hydraulic Structures 2345-413X Summer 2021 دانشگاه شهید چمران اهواز
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Winter 2021 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Summer 2021 انجمن مهندسی صنایع ایران
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Spring 2021 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Sep 2021 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2021 مرکز مطالعات مدیریت ایران
International Journal Information and Communication Technology Research 2251-6107 Spring 2021 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
International Journal of Information Security 2008-2045 Jul 2021 انجمن رمز ایران
Journal of Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Jul-Sep 2021 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Summer 2021 دانشگاه شیراز
International Journal of iron and steel society of Iran 1735-4145 Summer-Autumn 2020 انجمن آهن و فولاد ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Sep 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Jun 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Spring 2021)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد اشرفی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا غفوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال