فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیک

ردیف ۴۱ تا ۵۱ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مهندسی مکانیک 1605-9719 مهر و آبان 1399 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مجله مهندسی مکانیک 2228-5148 بهار 1400 دانشگاه تبریز
مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 مرداد 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 بهار 1399 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مجله مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 1398 دانشگاه صنعتی شریف
ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 اردیبهشت 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مهندسی هوانوردی 9449-1735 بهار و تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
مجله مکانیک سازه ها و شاره ها 2251-9475 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک 2322-3278 بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مکانیک هوافضا 1609-5707 پاییز 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه نامه مکانیک شریف 1561-9389 شهریور 1399 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 1605-9719
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان مکانیک ایران
  مدیر مسئول: مهندس علی اکبر صابری زفرقندی
  سردبیر: دکتر فرشاد ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 133 (مهر و آبان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال