فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیک

ردیف ۴۱ تا ۵۲ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
مجله مهندسی مکانیک 1605-9719 خرداد و تیر 1400 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مجله مهندسی مکانیک 2228-5148 زمستان 1400 دانشگاه تبریز
مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 مهر 1400 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 بهار 1400 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مجله مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1400 دانشگاه صنعتی شریف
ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 اردیبهشت 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مهندسی هوانوردی 1735-9449 پاییز و زمستان 1399 انجمن هوافضای ایران
مجله مکانیک سازه ها و شاره ها 2251-9475 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک 2322-3278 بهار و تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مکانیک هوافضا 1609-5707 تابستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نامه مکانیک شریف 1561-9389 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 1561-9389
  سالنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال