فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 خرداد و تیر 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1396 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
استراتژی راهبردی جنگل بهار 1398 دکتر یوسف تقی ملایی
اقتصاد و توسعه کشاورزی 2008-4722 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد کشاورزی 2008-5524 بهار 1398 انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه 1022-4211 بهار 1398 وزارت جهاد کشاورزی
اکو بیولوژی تالاب 2322-214x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکو هیدرولوژی 2423-6098 پاییز 1398 دانشگاه تهران
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 1735-9341 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
به زراعی نهال و بذر بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
به زراعی کشاورزی 2008-8337 تابستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
به نژادی نهال و بذر 2008-6954 زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
بهره برداری و پرورش آبزیان 2345-427x تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
|
 • pISSN: 2423-4575
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
  سردبیر: دکتر محمود بهمنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-5524
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدصفدر حسینی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 1022-4211
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن کاظمی
  سردبیر: دکتر بهاءالدین نجفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-214x
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-6098
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  سردبیر: دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال