به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۵۷۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arya Atherosclerosis 1735-3955 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology 2322-5718 Summer and Autumn 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology 2322-2611 Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Auditory and Vestibular Research 2423-480X Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Jul-Sep 2023 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 May 2023 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 2717-1884 Jun 2022 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Sep-Oct 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Summer-Autumn 2022 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2008-126X Mar-Apr 2023 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 Nov 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic Research in Medical Sciences 2383-0972 Autumn 2022 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
International journal of basic science in medicine 2476-664X Mar 2023 دانشگاه علوم پزشکی زابل
Biolmpacts 2228-5660 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • pISSN: 1735-3955 eISSN: 2251-6638
  ماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر نضال صراف زادگان
  سردبیر: دکتر معصومه صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 96، Mar 2023)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Mar 2020)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال