فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سازمان برتر مهر و آبان 1395 سعید علی میرزایی
سخن عشق بهار و تابستان 1386 سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی
سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سمرقند بهار 1386 طوبی ساطعی
سیاحت غرب 1735-742X تابستان 1396 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
شمیم معرفت تابستان 1395 نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
صنعت ترجمه 1398 محمدرضا اربابی
عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
علم و ادب بهار 1393 دکتر سیدیحیی عظیمی
فرهنگ اندیشه 0255-1735 تابستان و پاییز 1386 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
فرهنگ زیارت پاییز 1396 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
فقه و اصول زمستان 1386 مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی
گفتمان حقوقی پاییز و زمستان 1390 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
گنجینه آذر و دی 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
مدیران و روسا اردیبهشت 1390 شرکت پیام نوین مدیریت
مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
مدیریت دانش سازمانی 3122-1735 بهار و تابستان 1387 دکتر سعید جعفری مقدم
مدیریت در آموزش و پرورش بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان 1383 وزارت آموزش و پرورش
|
 • pISSN: 1735-742X
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: محمدحسین ظریفیان یگانه
  سردبیر: احمد طوبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152-154 (تابستان 1396)
 • فصلنامه کمک آموزشی ویژه مربیان عقیدتی سیاسی بسیج
  صاحب امتیاز: نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین
  مدیر مسئول: صمد بهرامی
  سردبیر: حمید سلطانی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا اربابی
  سردبیر: سیده هستی حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (1398)
 • فصلنامه خبری, پژوهشی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی
  مدیر مسئول: میرمحمدعلی گلچوبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18-19 (دی 1390)
 • pISSN: 0255-1735
  فصلنامه تخصصی در حوزه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
  مدیر مسئول: دکتر قربان بهزادیان نژاد
  سردبیر: دکتر عباس منوچهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22-23 (تابستان و پاییز 1386)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و تاریخی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدباقر پورامینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (پاییز 1396)
 • فصلنامه فقه و اصول
  صاحب امتیاز: مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی
  مدیر مسئول: مجید خالق پور
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1386)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: احمد شاکرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (آذر و دی 1389)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده
  سردبیر: دکتر خدایار ابیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (زمستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال