فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیران و روسا اردیبهشت 1390 شرکت پیام نوین مدیریت
مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
مدیریت دانش سازمانی 3122-1735 بهار و تابستان 1387 دکتر سعید جعفری مقدم
مدیریت در آموزش و پرورش بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان 1383 وزارت آموزش و پرورش
مرزهای نو بهمن و اسفند 1390 محمد کاظم
مصداق شهریور 1393 جعفر اسدی
مطالعات آفریقا پاییز و زمستان 1389 وزارت امور خارجه
مطالعات اجتماعی و رسانه بهار 1394 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت بهار و تابستان 1390 دانشگاه اصفهان
معارف 1015-2822 اردیبهشت 1393 مرکز نشر دانشگاهی
منابع انسانی اسفند 1391 موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
مهرنامه تیر 1396 فروزنده ادیبی
مهندسی زیرساخت ها مهر 1388 دکتر محمودرضا کی منش
میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 پاییز و زمستان 1397 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
میرداماد 2588-5243 تابستان 1397 موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
نافه 1680-6042 مرداد و شهریور 1393 دکتر ناهید توسلی
نامه ایران و اسلام زمستان 1391 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
نامه تاریخ پژوهان بهار 1390 انجمن تاریخ پژوهان
نشر دانش شهریور 1390 مرکز نشر دانشگاهی
|
 • ماهنامه مدیریت صنعتی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: جعفر اسدی
  سردبیر: محمدرضا تقوی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (شهریور 1393)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
  مدیر مسئول: سیدمسعود همایونفر
  سردبیر: دکتر بهروز دری نوگورانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (اسفند 1391)
 • ماهنامه خبری, تحلیلی, در زمینه علوم انسانی, علوم اجتماعی
  صاحب امتیاز: فروزنده ادیبی
  مدیر مسئول: مهدی شمشیریان
  سردبیر: محمد قوچانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تیر 1396)
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تابستان 1397)
 • فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا امیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال